Accés al contingut Accés al menú de la secció
Nàutica i busseig  > Nàutica d'esbarjo  > Convalidar un títol
 

Convalidacions

D'acord amb la disposició addicional setena i vuitena del Reial Decret 875/2014, pel que es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions d'esbarjo.

Els títols expedits per la Generalitat de Catalunya amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest reial decret,  es bescanviaran al moment de la renovació del títol, d'acord amb les equivalències que s'indiquen als quadres que figuren més avall.

Les titulacions expedides per altres comunitats autònomes o per la Direcció General de la Marina Mercant  s’han de renovar en l’organisme que va fer l’expedició de la targeta, d’acord amb l’article 26 del capítol V del Reial Decret 875/2014 , pel que es regulen les titulacions nàutiques per al govern d'embarcacions d'esbarjo.Data d'actualització: 15.07.2013