Accés al contingut Accés al menú de la secció
Nàutica i busseig  > Cursos de primers auxilis amb ...
 

Cursos de primers auxilis amb oxígen per als accident de busseig i suport vital bàsic

Per a l’exercici de la seva activitat professional el/la bussejador/a ha d’acreditar cada dos anys la realització i superació dels cursos de primers auxilis amb oxigen per als accidents de busseig i de suport vital bàsic.

Oferta de cursos organitzats per l'ECNPC

L’Escola de Capacitació Nauticopesquera de Catalunya (ECNPC) oferta cada any cursos gratuïts de Primers Auxilis amb Oxigen i/o Suport Vital Bàsic per als bussejadors professionals. Aquesta oferta es fa pública a aquest apartat web durant el primer  trimestre de l’any. L’oferta també conté els períodes de sol·licitud de cada curs.

Requisits per participar en els cursos organitzats per l'ECNPC

  1. Estar en possessió d’una targeta d’identitat professional d’un títol de busseig.
  2. Que aquesta titulació hagi estat expedida per:
    1.  La Direcció General de Pesca i Afers Marítims
    2.  L’autoritat competent de qualsevol comunitat autònoma o estat  membre de la Unió Europea. En aquest cas es demana addicionalment residir i/o treballar a Catalunya.
  3. Treballar com a bussejador/a professional a Catalunya o tenir una oferta de treball com a bussejador professional a Catalunya.

Sol·licitar els cursos que organitza l'ECNPC.

Per participar als diferents cursos cal omplir el formulari que trobareu a aquest apartat web i presentar-lo, a alguns dels llocs que relacionem a sota, dins el període de sol·licitud establert a les convocatòries (consultar els períodes de sol·licitud al document de l'oferta anual). No s'admetrà cap sol·licitud que es presenti abans de l'inici o amb posterioritat a la finalització de cada convocatòria. Cada imprès de sol·licitud és exclusiu pel curs referenciat. En el cas que l’interessat no sigui  admès haurà de tornar a presentar sol·licitud per a un nou curs. 

Consultar l’admissió als cursos organitzats per l'ECNPC

La limitació de les places ofertades fa necessari establir un criteri d’admissió per seleccionar els alumnes. Aquest criteri es el d’ordre de registre d’entrada de les sol·licituds. Caldrà doncs consultar la llista d’admesos de cada curs per verificar si s’ha obtingut plaça. La publicació del llistat d’admesos i exclosos  es fa a aquest apartat web.

La llista d'admesos inclourà, a més de les 24 places, 6 places de reserva. Els 24 bussejadors admessos hauran de presentar-se 30 minuts abans de l'hora d'inici del curs per tal de confirmar la seva assistència. Les persones incloses dins les 6 places de reserva podran presentar-se 30 minuts abans de l'inici del curs per si es produeix alguna vacant. Les admisions de les 6 places de reserva es faran per ordre de llista i es materialitzaran un cop es confirmi la manca d'assistència d'alguna/es de la/es persones admesses . 

 

Lloc de realització dels cursos

Els cursos es realitzen a l'Institut d'Estudis Mèdics (IEM): C/ Salvador Espriu, 73-75, baixos; 08005 Barcelona.

Consultar altres entitats autoritzades on poder fer els cursos

A banda dels cursos gratuïts, els bussejadors poden fer els cursos de Primers Auxilis amb Oxigen i/o Suport Vital Bàsic (DEA) a d'altres entitats autoritzades.

Podeu consultar algunes de les entitats acreditades en DEA que es troben publicats al web canal Salut i que ofereixen la realització del curs de suport vital bàsic.També podeu consultar altres webs d'entitat acreditadores dels cursos de primers auxilís amb oxígen i suport vital bàsic.

Presentacions dels certificats a l’Administració.

Un cop s’obté el/s certificat/s cal presentar-lo/s  a l’Administració per incorporar-lo/s al Diari de busseig professional. Podeu consultar els requisits i llocs de presentació al següent enllaç:


Data d'actualització: 12.03.2018