Accés al contingut Accés al menú de la secció
Nàutica i busseig  > Busseig d'esbarjo  > Centres d'immersió
 

Enllaços relacionats

Centres d'immersió

Els centres d’immersió son centres d’activitats marítimes que ofereixen serveis relacionats amb la practica d'activitats subaquàtiques. Podem entendre dins d'aquestes activitats les visites guiades al món submarí, els cursos de busseig, així com d'altres serveis de suport, com pot ser el lloguer d’equips, la càrrega d’ampolles o el desplaçament en embarcació a diferents llocs d’immersió.


Informació dels centres d'immersió autoritzats

Podeu consultar la relació de centres d'immersió autoritzats

Autorització per a realitzar l'activitat de centre d'immersió

D'acord amb el DECRET 54/2000, de 26 de gener (DOGC núm. 3074 – 9/02/2000), pel qual s'estableixen els requeriments mínims per al funcionament dels centres d'immersió, aquests han de sol·licitar autorització prèvia a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims per exercir la seva activitat.

L'autorització de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims es concedeix sense perjudici de la resta d'autoritzacions que calguin per a l'exercici de l'activitat. Segon les característiques del centre d'immersió poden ser necessàries autoritzacions del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, de l'Administració Local i  de la Capitania Marítima que correspongui territorialment, sempre dins de l'àmbit de competència de cadascuna d'aquestes administracions.

Podeu trobar informació del tràmit per sol·licitar l'autorització per exercir l'activitat com a centre d'immersió a aquest apartat web (Fitxa OVT)

Infomació en relació a les titulacions de monitor i instructor

Les persones que tinguin els títols de monitor i instructor, emesos pel Departament, abans de l’1 de setembre de 2011, poden continuar treballant com a personal tècnic dels centres d’immersió. Aquestes persones hauran de renovar les targetes identificatives de monitor i instructor a la seva caducitat (cada 5 anys)  i disposar del Llibre d’Activitats Subaquàtiques d’Esbarjo,  on constarà anotat el reconeixement mèdic bianual i l'autorització administrativa.

Autorització per a la gestió d'activitats d'immersió a les illes Medes

Els centres d'immersió han d'obtenir l'autorització per a la gestió d'activitats per a la pràctica de la immersió amb escafandre autònom a la zona estrictament protegida de les illes Medes.

Els centres que disposin d'autorització han de presentar, abans de cada sortida i per a cada dia d'activitat, sol·licitud de la llicència per a les persones usuàries. Aquesta sol·licitut l'hauran de presentar davant el Servei de Parcs de l'Estartit. La llicència de les persones usuàries per a practicar immersió s'ha de portar a bord de l'embarcació mentre es realitzi l'activitat i s'ha de presentar quan sigui requerida pels membres del Personal del Servei de Parcs i/o pels agents de l'autoritat.


Data d'actualització: 10.07.2018